לקוח יקר,
חנויות רשת BILLABONG מונגשות ע”פ חוק
לרבות קופה נגישה, אביזרים ללקויי שמיעה וכו’.
תאי מדידה פטורים מהנגשה בשל שטחם של הסניפים.