לקוח יקר, חנויות רשת BILLABONG מונגשות ע”פ חוק לרבות קופה נגישה, אביזרים ללקויי שמיעה וכו’. תאי מדידה פטורים מהנגשה בשל שטחם של הסניפים.