נגישות

לפניות בנושא נגישות ניתן לפנות לרכזת נגישות בקבוצת פוקס:

פני סופר

מייל: negishut@fox.co.il

טלפון: 03-9050227

פקס: 03-9050289