נגישות

לפניות בנושא נגישות ניתן לפנות לרכז נגישות החברה אלעד פוקס:

מייל: Eladf@fox.co.il

טלפון: 03-9051740

פקס: 03-9050221